Kontakt

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Planinska 13
10 000 Zagreb

T. +385 1 646 3002; +385 1 646 3003; +385 1 562 5622; +385 1 640 7779
F. +385 1 640 7778
E. kvaliteta.edukacija@aaz.hr