Samoprocjena i vanjska procjena (audit) bolničke zdravstvene ustanove

USKLAĐENOST SA ZAHTJEVIMA STANDARDA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Pravilnik „Narodne novine“ 79/2011)

Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga čiji nositelj je Ministartsvo zdravstva (u okviru Zajma Svjetske banke)

DLI6. Foundations are in place for accelerated implementation of hospital accreditation

Ministarstvo zdravstva poštuje privatnost korisnika svojih Internet servisa te aktivno razvija i unaprjeđuje tehnologiju koja omogućava sigurno korištenje servisa od strane korisnika.

Prikupljanje, obrada i pohranjivanje osobnih podataka obavlja se u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka (˝Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 106/12-pročišćeni tekst) i važećim propisima u Republici Hrvatskoj te uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera sukladno pravilima struke održavatelja Internet servisa. Ministarstvo zdravstva poštuje privatnost svojih korisnika te se obavezuje da će pristup osobnim podacima imati samo ovlaštene osobe u skladu s naravi poslova koje obavljaju i isključivo za namjene koje su utvrđene Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite („Narodne novine“, broj 118/2018) i Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene („Narodne novine“, broj 79/11).

Upitnik je dostupan nakon prijave u sustav!


Prijaviti se možete na poveznici "Prijava"