Samoprocjena i vanjska procjena (audit) bolničke zdravstvene ustanove

USKLAĐENOST SA ZAHTJEVIMA STANDARDA KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (Pravilnik „Narodne novine“ 79/2011)

Program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga čiji nositelj je Ministartsvo zdravstva (u okviru Zajma Svjetske banke)

DLI6. Foundations are in place for accelerated implementation of hospital accreditation

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: Agencija) poštuje privatnost korisnika svojih Internet servisa te aktivno razvija i unaprjeđuje tehnologiju koja omogućava sigurno korištenje servisa od strane korisnika.

Prikupljanje, obrada i pohranjivanje osobnih podataka obavlja se u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka (˝Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 106/12-pročišćeni tekst) i važećim propisima u Republici Hrvatskoj te uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera sukladno pravilima struke održavatelja Internet servisa. Agencija poštuje privatnost svojih korisnika te se obavezuje da će pristup osobnim podacima imati samo ovlaštene osobe u skladu s naravi poslova koje obavljaju i isključivo za namjene koje su utvrđene Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/11) i Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene („Narodne novine“, broj 79/11). Agencija zadržava pravo da podatke može dostaviti državnim tijelima sukladno zakonskoj obvezi izvršavanja osnovne djelatnosti Agencije.

Sve promjene koje se odnose na zaštitu osobnih podataka a vezane za Internet servis bit će pravodobno objavljene na mrežnoj stranici Agencije.

Upitnik je dostupan nakon prijave u sustav!


Prijaviti se možete na poveznici "Prijava"